CTG zapis

U medicini i praćenju trudnoće kardiotokografija (CTG) je tehnički pojam snimanja ( -grafija) srčane radnje ( kardio-) i kontrakcija uterusa ( -toco-) u toku trudnoće, tipično za treći trimestar. Aparat koji se koristi za snimanje se naziva kardiotokograf, češće poznat kao elekronski fetalni monitor (EFM).

Savremeni (antepartalni, neinvazivan, otkucaj-po-otkucaj) kardiotokograf je kreirao za Hewlett Packard doktor Konrad Hammacher.

Istovremeno se dobijaju zapisi sa dve nezavisne sonde, jedna meri otkucaje srca dok druga meri i beleži kontrakcije materice.

Merenje podrazumeva stavljanje dve sonde na abdomen (stomak). Srčani ultrazvučni senzor nalik fetalnom dopleru detektuje otkucaje srca. Sonda koja je osetljiva na pritisak-kontrakcije materice se naziva tokodinamometar (toko) i meri pritisak abdominalnog zida – indirektno meri intrauterini pritisak.

Tipično očitavanje CTG se štampa na papir i čuva za dalje kontrole. Zapis se obično vrši 10-20 minuta pri čemu se dobija štampani dijagram. Zapis tumači iskusan lekar ili akuserska sestra.

Kada se vrši CTG bazalna frekvencija otkucaja srca je između 110 i 160 u minuti dok talasasta linija pokazuje kontinuiranu varijabilnost u radu srca. To pokazuje da bebino srce kuca adekvatno i da dobija dovoljno kiseonika. Kada se dobiju kontrakcije materice dok se beba pomera i ubrzan rad srca – to je takođe znak dobre oksigenacije. Perfektno normalna beba može imati sporije otkucaje srca na CTG-u sa manjom varijabilnoscu prosto zbog toga što je možda zaspala. Ako majci damo neku tečnost da popije ili se malo pomeri CTG će se vratiti u normalu.

Parametri CTG-a koje Vaš lekar mora tumačiti su:

  • Aktivnost materice (kontrakcije)
  • Bazalni otkucaji srca
  • Prisustvo ubrzanog rada srca
  • Promene u trendu otkucaja srca u vremenskom periodu
  • Frekvencija – vremenski period između dve kontrakcije uterusa
  • Trajanje – vremenski period od pocetka same kontrakcije do njenog kraja

 

Ove informacije nisu dovoljne da zamene redovan pregled kod Vašeg lekara. Lekari ne snose odgovornost za Vaše postupke koje ćete preduzeti na osnovu ovih informacija.

Radno vreme: radnim danom od 10h do 18h, subotom od 10h do 12h

Payment options