Promene na dojkama i pregled dojki

Identifikacija promena na dojkama dovodi do razumljivog straha od kancera dojke. Važno je blagovremeno reagovati na te simptome i u skladu sa time organizovati stručan pregled i tretman na vreme i na efikasan način. Pažljiv i precizan pregled daje šansu za pravilnu dijagnozu. Važno je javljanje na vreme i razgovor sa lekarem u toku pregleda i procene statusa.

Detekcija promena na dojkama je relativno ćest problem u lekarskoj praksi.

Faktori rizika za malignitet

 • Ranija istorija kancera dojke
 • Porodična istorija kancera u prvoj liniji srodstva. Značaj porodične istorije je često prenaglašen i 8 od 9 žena kod kojih se razvije oboljenje nemaju majku, sestru ili ćerku koje su imale takve promene.
 • Rizik se povećava sa godinama sa 5% slučajeva kod starosti do 40 godina i 2% do 35 godine života.
 • žene koje nisu rađale ili nisu imale prvo dete do 30 godine.
 • žene koje nisu dojile (dojenje ima protektivan efekat).
 • Rana menarha i kasna menopauza.
 • Estrogenska i HRT terapija. Rizik se povećava sa HRT terapijom koja se uzima u kontinuitetu od 5 godina, ali se znatno povećava ako se terapija uzima u kontinuitetu duže od 10 godina.
 • Zračenje grudi, čak i u malim dozama.
 • Konzumiranje alkohola može povećati rizik u zavisnosti od količine konzumiranja.
 • Silikonski implanti ni ne povećavaju rizik ni ne utiču na pojavu kancera dojke niti rizik od kasnijeg javljanja.

Javljanje na kontrolu

Kod kancera dojke:

 • Oko 90% pacijentkinja ima promene, kvržice (kod 20% to su bolne promene).
 • 10% pacijentkinja imaju promene na bradavicama.
 • 3% pacijentkinja ima manifestacije u vidu sekrecije iz bradavica.
 • 5% pacijentkinja ima promene izgleda kože.
 • Bolne dojke / mastalgia kao jedini simptom je vrlo retka pojava.
 • Simptom karcinoma može biti pojava krvavog sekreta iz bradavica.

Istorija

Organizovan pregled, program edukacije i povećana svest kod ženske populacije su suštinski promenile tip pacijentkinja u današnje vreme u odnosu na nekoliko decenija ranije što je rezultovalo mnogo ređom pojavom tumora. Pacijentkinje sa promenama na dojkama su svesne moguže dijagnoze i vrlo su anksiozne. Sa njima se mora prodiskutovati o njihovoj istoriji i o naćinu lećenja.

 • Većina pacijentkinja se javlja sa kvržicama u dojkama. Trećina ovih pacijentkinja ima krvžice koje nisu bolne – od kojih 1 od 8 ili 9 ima kancer dojke.
 • Ostali simptomi uključuju kvržice ispod pazuha, kvržice u nekim drugim limfnim čvorovima i sa uvučenim bradavicama.
 • Suspektne mase se obično dijagnostikuju na mografiji.
 • Karcinom kanalica u dojkama se manifestuje krvavim sekretom iz dojki.
 • Kvržice u dojkama kanceroznog porekla su obično bezbolne.
 • Ponekad se kod pacijentkinja starije životne dobi javljaju nodusi koji datiraju duže vreme.
 • Direktna pitanja na pregledu uključuju i sledeže:
  • Kada je notirana promena?
  • Da li se ona promenila po veličini ili u bilo kom drugom smislu?
  • Menstrualna istorija. Ukoliko je žena pred menopauzom, kada je imala poslednju menstruaciju?
  • Da li je notirala bilo kakve promene u toku menstrualnog ciklusa?
  • Porodična istorija (uključujući i karcinom dojke, ostale kancere i druga oboljenja)
  • Da li je bilo sekreta iz dojki?
  • Proveriti sve navedene faktore rizika.

Pregled

Kao sastavni deo lekarske prakse smatra se da treba objasniti sve pacijentkinji i reći zašto se primenjuju neke metode pregleda. Neki lekari savetuju pregled na kome će se pacijentkinja obučiti kako da sama primenjuje pregled. Smatra se da je izgradnja samopouzdanja od značaja.

 

Ove informacije nisu dovoljne da zamene redovan pregled kod Vašeg lekara. Lekari ne snose odgovornost za Vaše postupke koje ćete preduzeti na osnovu ovih informacija.

Radno vreme: radnim danom od 10h do 18h, subotom od 10h do 12h

Payment options